Merhaba arkadaşlar kendi kişisel blog sayfamı kapatıp yazılarımı Medium’a taşıdığımdan beridir bazı arkadaşlarım “bloğunu kapattın mı?” diye sorar oldu. Biraz düşündüm ve mediumdaki yazılarımı kendi sitemde göstermeye karar verdim. Biraz internette araştırdım örnek çalışma var mı diye baktım ki bir iki eski makale dışında bir şey yok. Bende kendim yazmaya karar verdim.

<?php

$url = ‘https://api.rss2json.com/v1/api.json?rss_url=https://medium.com/feed/@bendivar'; // bendivar kısmına kendi kullanıcı adınızı girmeniz gerekiyor.

$obj = json_decode(file_get_contents($url), true);

$json = array();

$i = 1;

foreach($obj[“items”] as $key => $r){

$title = $r[“title”]; // yazı başlığı

$description = mb_substr(strip_tags($r[“description”]), 0, 250).”…”; // örnek olarak yazı limitlemesi yaptım buradaki limiti ister kaldırabilir…

Mongo DB Nedir?

  • MongoDB; MongoDB Inc. tarafından ölçeklenebilir, doküman tabanlı, C++ ile geliştirilmiş açık kaynak, NoSQL veritabanı uygulamasıdır. MongoDB, verileri JSON tipinde dokümanlarda saklamaktadır, anlamsal alanları dokümandan dokümana değişir ve veri yapısı zaman içinde değiştirilebilir. MongoDB ücretsiz ve açık kaynaklı bir veritabanıdır. MySQL ve PostreSQL gibi SQL veritabanlarından farklı NoSQL veritabanı olarak sınıflandırılmıştır.

MongoDB Nasıl Kurulur?

Gerekli olan repomuzu /etc/yum.repos.d/ dosya yoluna ekliyoruz.

nano /etc/yum.repos.d/mongodb-org.repo

İçerisine aşağıdaki satırları ekliyoruz

[mongodb-org-4.0]
name=MongoDB Repository
baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/redhat/$releasever/mongodb-org/4.0/x86_64/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.0.asc

Ardından MongoDB’yi sistemimize dahil ediyoruz.

sudo yum install mongodb-org

Bu sırada GPG anahtarının sisteme eklenmesini isteyebilir. y deyip devam ediyoruz.

MariaDB, MySQL’in daha fazla özellik, yeni depolama motorları ve daha iyi performans ile yerine konmasıdır. Çok konuşmaya gerek yok kuruluma geçelim.

Önce sistem apt dizinini güncelleyin

Sisteminizi her kurulumda mutlaka güncellemenizi ve isteğe bağlı olarak kurulu paketleri yükseltmenizi öneririm.

sudo apt -y update
sudo apt -y install software-properties-common
sudo apt -y upgrade
sudo reboot

MariaDB gpg anahtarını içe aktarın ve depo ekleyin.

MariaDB Debian paketlerini imzalamak için kullanılan anahtarları içeren MariaDB gpg anahtarını içe aktarmamız gerekir. Ardından MariaDB deposunu sisteminize ekleyin:

sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 0xF1656F24C74CD1D8
sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64] http://mariadb.mirror.liquidtelecom.com/repo/10.4/debian buster main'

MariaDB 10.4’ü Debian 10’a yükleyin

Git Nedir?

  • Git, yazılım geliştirme süreçlerinde kullanılan, hız odaklı, dağıtık çalışan bir sürüm kontrol ve kaynak kod yönetim sistemidir.

Git Nasıl Kurulur?

Öncelikle kurulum için bize gerekli olan repoyu /etc/yum.repos.d/ yoluna ekliyoruz.

nano /etc/yum.repos.d/git-main.repo

İçerisine aşağıdaki satırları ekliyoruz.

[git-main]
name=Wandisco GIT Repository
baseurl=http://opensource.wandisco.com/centos/7/git/$basearch/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=http://opensource.wandisco.com/RPM-GPG-KEY-WANdisco

Gerekli olan GPG Anahtarını sistemimize ekliyoruz.

sudo rpm --import <http://opensource.wandisco.com/RPM-GPG-KEY-WANdisco>

Git’i sistemimize kuruyoruz;

sudo yum install git

Git’i kurduk işimiz bitmedi git’e kişisel bilgilerimizi eklememiz gerekiyor. Kişisel bilgileri eklemek için;

git config --global user.name "Berkehan Bendivar"
git config --global user.email "berkehan@bendivar.com"

Yukarıda girdiğimiz bilgiler ~/.gitconfig alanında saklanacaktır.

Kurulum için genelde bir kaynaktan wget ile kurulum yapılıyor diğer makalelerde ama en basit yöntemle kendi kütüphanenizde var ise tabi şu komutu kullanabilirsiniz;

yum install rar

kurulum tamamlandıktan sonra

man rar

Komutunu yazarsak rar ile ilgili ayrıntılı detayları görüntüleyebilirsiniz. Oluşturduğunuz bir .rar dosyasını açmak için;

rar e veri.rar

Bu komut dizin yapısını yok sayarak tüm dosyaları olduğunuz dizine çıkartacaktır.

rar x veri.rar

Dizin yapısını bozmadan tüm dosyaları olduğunuz dizine çıkartmak isterseniz de yukarıdaki kod işinizi görebilir.

Sunucumuzdaki dosyaları RAR paketi haline getirmek için;

rar a yedekveri.rar veri.wav

Komut veri.waw dosyasını sıkıştırıp yedekveri.rar haline getirmektedir.

2Mb tan daha büyük boyutta olan tablolarınızı PhpMyadmin ile tablo tablo yüklemeniz zor bir işlemdir.

Daha kısa bir çözüm için aşağıdaki adımları takip ediniz;

1) MySQL veritabanınızı daha önce bulunduğu sunucudan .sql uzantısı ile yedekleyin ve ismini yedek.sql olarak değiştirin.
2 )Bu dosyayı bilgisayarınıza yada indirebileceğiniz bir web sayfasına yükleyin. (Boyutu büyük ise zipleyip yükleyin)
3) Sunucunuza SSH bağlantısı sağlayın.
4) Root girişi yapın.
5) yedek.sql dosyanızı bir web sayfasının altına yüklediyseniz aşağıdaki komut ile dosyayı çekin.

wget www.siteminadresi.com/yedek.sql

6) Daha önce yedeklemiş olduğunuz .sql uzantılı dosyanın olduğu dizine geçiş yapın. (bu örnekte yedek.sql olarak adlandırılacaktır.)
7) Aşağıdaki komutu girin:

mysql -u veritabani_kullanici_adi -p veritabani_adi < yedek.sql

8) Password: soran alana veritabani şifrenizi yazın.

Herhangi bir hata almadıysanız veritabanınız yüklenmiş demektedir.

WordPress’in hazır fonksiyonları sayesinde tema düzenleme oldukça kolayken hazır fonksiyonlar dışında sisteme müdahale etmek aynı oranda zorlaşıyor. Wordpress alt yapısını kullanan bir siteniz ve birde html sayfanız veya başka bir cms sisteminiz var. WordPress’te yazdığınız son yazıların bu sayfada yayınlamak istiyorsanız doğru yerdesiniz.

WordPress veritabanına bağlanmak

Öncelikle veritabanına bağlanalım.
VERİTABANI_KULLANICI_ADINIZ, VERİTABANI_İSMİNİZ, ŞİFRENİZ alanlarını veritabanı bilgilerinize göre doldurun.

<?php
$dbhost = "localhost";
$dbuser = "VERİTABANI_KULLANICI_ADINIZ";
$dbpass = "ŞİFRENİZ";
$dbdata = "VERİTABANI_İSMİNİZ";
if (!@mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass)) {
die("Veritabanına bağlanılamadı…
HATA: ".mysql_error());
}
if (!@mysql_select_db($dbdata)) {
die("Veritabanı seçilemedi
HATA: ".mysql_error());
}
?>

WordPress veritabanından yazı çekmek

Aşağıdaki kodları sitenize göre düzenleyip yayınlamak istediğiniz yere eklerseniz wordpress sitenizdeki son 10 yazı…

Kendi sunucumda kurulumunu denediğim ve kullanmaya başladığım redisin kurulumunu sizlere anlatmak istedim. Kendim bir kaç makaleye baktım ama net anlatım bulamadım.

Öncelikle redis için gerekli araçları kuralım;

yum group install "Development Tools" -y
veya
yum groupinstall "Development Tools" -y
veya
yum install gcc-c++ pcre-devel zlib-devel make unzip -y

Gerekli araçlarımız yüklendikten sonra aşağıdaki komutları çalıştırıyoruz.

wget http://download.redis.io/redis-stable.tar.gz
tar xvzf redis-stable.tar.gz
cd redis-stable
make
make install

Redis Server compile edildikten sonra test edelim.

redis-server &lsof -i tcp:6379

Örnek Çıktı 1.komut için

10871:M 13 Sep 14:08:33.756 # WARNING: The TCP backlog setting of 511 cannot be enforced because /proc/sys/net/core/somaxcon…

Düşük kaynaklı sunucuların kurtarıcısı Memcached hafıza’daki verileri ve nesneleri önbelleğe alarak dinamik web uygulamalarının performansını geliştirmemizi ve hızlandırmamızı sağlayan açık kaynaklı bir dağıtılmış bellek nesnesi önbellekleme programıdır. Memcached ayrıca veritabanı performansını artırmak için tüm veritabanı tablolarını ve sorgularını önbelleğe almak için kullanılır. Wordpress kullanıcıları sunucularına memcached kurduktan sonra W3 Total Cache eklentisinden cache için Memcached seçebilirler ve sitelerini daha performanslı hale getirebilirler.

Her zamanki gibi önce son güncellemelerimizi alalım sonrasında kuruluma geçelim.

yum update
yum install memcached

Kurulum bitip Complete! yazısını gördükten sonra Memcached sunucunuzu yönetmek için birkaç araç sunan bir istemci kütüphanesi olan libmemcached’i yükleyeceğiz.

yum install libmemcached

Comlete…

SQL de birbiri ile ilişkili tablolardan veri çekmek için JOIN komutlarını kullanırız. Join komutlarında en çok inner, left ve right join kullanılır.

Hızlıca bir örnekle başlayalım;

Kategoriler Tablosu

id kategori_adi 1 SQL

Yazılar Tablosu

id baslik icerik kategori_id 1 SQL’de Join SQL’de join dersi 1

Şimdi burada yazıları kategori adıysa listelemek istersek;

INNER JOIN

SELECT * FROM yazilar as y INNER JOIN kategoriler as k ON y.kategori_id = k.id

Bu sorgunun çıktısı;

id baslik kategori_adi 1 SQL’de Join SQL

Burada dikkat edilmesi gereken şey “ON” dan sonra eşitlediğimiz değerlerin var olması iki tabloda da bu değerlerin eşitlenmesi yani. …

Berkehan Bendivar

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store